fbpx
info [a] fsutbildningar.se| 070 - 622 56 15
Mycket är förstås självklart, särskilt efteråt!

bild-vad-sager-lagenAtt utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil.
Kraven på yrkesförarkompetens infördes samtidigt i 30 EES länder, i EU:s 27 medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.
Undantag.

Lagen gäller dock inte fordon:

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,
 3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,
 5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,
 7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller
 8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Källa: tya.se

Kommande YKB -kurser.
  [events_list scope=”future” category=”3″]

 • #_EVENTDATES, #_EVENTLINK, #_LOCATIONLINK
 • [/events_list]