fbpx
info [a] fsutbildningar.se| 070 - 622 56 15
Mycket är förstås självklart, särskilt efteråt!

Mål:

Kursdeltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap om hur lasten säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Kurstid:

1 dag

Innehåll:

Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, Ansvars frågor, lastpåkänningar under transport, allmänna lastsäkrings principer, vad vägverkets föreskrifter säger samt praktiska lastsäkringsövningar.

Utbildningen:

Inledning:

 • Konsekvenser
 • Skador på människor och miljö
 • Skador på fordon och lastbärare
 • Skador på godset
 • Ekonomiska konsekvenser
 • Kedjekonsekvenser

 

Ansvar:

 • Lagar och föreskrifter

 

Påkänningar:

 • Tyngdkraft
 • Centrifugalkraft
 • Retardation
 • Friktion
 • Kombitransporter
 • Lastbärare

 

Utrustning:

 • Surrningsfästen
 • Spännband
 • Kätting
 • Kantskydd

 

Lastning:

 • Att lasta fordon
 • Överlast
 • Internationella lagar och föreskrifter

 

Metoder och principer:

 • Förstängning
 • Surrning
 • Beräkning av antal surrningar

​Farligt gods:

 • Kort genomgång